Laboratuvar tetkikleri;

1.Rutin check-up programları, özellikle 7 yaş üzeri geriatrik bireylerde erken tanı ve koruyucu hekimlik için önemlidir.
2.Kesin teşhisin koyulabilmesi için gereklidir.
3.Operasyona veya anesteziye alınacak hastamızın komplikasyon riskini tanımlamak ve uygun anestezik maddenin seçilebilmesi için laboratuvar tetkikleri yapılır.

Kliniğimizde şu laboratuvar hizmetleri verilmektedir;

Check up programları
Biyokimyasal ve hematolojik tetkikler
Dermatolojik testler
İdrar ve Gaita tetkikleri
Hormon tetkikleri
Otopsi ve Biyopsi  uygulamaları
Kan parazitleri
Mikrobiyolojik tetkikler
Kuduz Titrasyon testi